ကားလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်

023 (CNG)

လိပ်စာ
Kyansitthar Street, (12) Quarter, East Dagon Myo Thit.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
585429

024

လိပ်စာ
Parami Road, (4) Quarter, South Okkalapa Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
564795, 09-5064793

025 (CNG)

လိပ်စာ
Corner of Merchant Street & Sanaku Street, (3) Quarter, Botahtaung Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
N/A

026 (CNG)

လိပ်စာ
Anawyahtar Road, 12 Quarter, Hlaingtharyar Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
631620

027 (CNG)

လိပ်စာ
No (4), Main Road, Shwepyithar Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း

029 (CNG)

လိပ်စာ
No (3), Kannar Road, Near Alone Fire Station, Alone Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
217352

030 (CNG)

လိပ်စာ
Corner of Pyay Road & No (3) Main Road, Htauk Kyant Quarter, Mingalardon Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
600486

032 (CNG)

လိပ်စာ
Bayint Naung Road, Phawt Kan Quarter, Insein Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
613312, 09-8621391

033 (CNG)

လိပ်စာ
Lower Mingalardon Road, Danyinkone, Aung San Quarter, Insein Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
647261

034 (CNG)

လိပ်စာ
Moe Kaung Road, 16 Quarter, Yankin Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
N/A