ကားလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်

9 Mile

လိပ်စာ
Pyay Rd., Agricultural Mechanization Compound, Ward (5), MYGN

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
705622

999

လိပ်စာ
In Front Of Adipadi Car Gate, Parami Road, South Okkalapa Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09-5085360, 09-5501263, 706954

999

လိပ်စာ
No (Ma/15), Thanintharyee Street, Aung Mingalar Car Gate Compound, North Okkalapa Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
706954

999 (Alpha-Nine)

လိပ်စာ
No (319), Banyardala Road, Tarmwe Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
546623, 540678, 09-5006617