ကားလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်

Gabar Kyae

လိပ်စာ
No (15), Hantharwady Road, Sanchaung Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09-5025416, 09-5184956

Gabar Kyaw

လိပ်စာ
Alone Road, B.E.H.S (1) Compound, Kayinchan Compound, Alone Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09-5149468

Gabar Kyaw

လိပ်စာ
No(1034,1036), Satmhuzonepatlan, Industrial Zone (2), South Dagon Myo Thit.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
594420, 09-5132004

Gabar Kyaw

လိပ်စာ
Lower Kyi Myin Taing Road, Kayin Chan Quarter, Alone Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
514966, 09-5149468

Gabar Kyaw

လိပ်စာ
Room (3/4), Building (A/7), Bayintnaung Bazaar, Mayangone Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
686167

Gabar Kyaw (Ko Win Naing)

လိပ်စာ
Room (5), Thudamar Street, North Okkalapa Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
9690473

Gabar Min

လိပ်စာ
No(887), Laydountkan Street, Thingangyun Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09-49233403, 09-73209987

Gar Mani

လိပ်စာ
No(75/C), Thakatho Yatethar Lanthit, Bahan Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
557677, 547538, 09-5020111

GARMANIT ZAY YA

လိပ်စာ
No.39 B, Oo Yin St, New University Avenue Rd, Bhan Tsp, Yangon

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
01-554909, 01-557677

General Arr Mahn Thit Co.,Ltd

လိပ်စာ
No(147), Third Floor, Corner of Anawyahtar Road and 47 Street, Botahtaung Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
01-299353, 01-299354