ကားလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်

H2O

လိပ်စာ
N/A

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09-5110573

H2O

လိပ်စာ
(Rm. 202), C-4, Hnin Si St.,

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
95110573

Hain

လိပ်စာ
Building (12), Second Floor (Right), 133 Street, Ma Oo Kone, Tarmwe Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
293159, 09-5160048, 09-5172111

Hain (Yucon Battery)

လိပ်စာ
No(Nya/41), Yuzana Street, Ba Yint Naung Pweyone, Mayangone Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
682583, 682749

Hain Sat

လိပ်စာ
Building (31), Room 8, Kyauk Sane 7 Street, Saw Bwar Gyi Kone Housing, Saw Bwar Gyi Kone Quarter, Insein Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
641257, 643025, 655088, 09-5010549

Hay Mang

လိပ်စာ
No(7). Boho Street, Panhlaing Quarter, Sanchaung Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
01-510056, 01-510231

HE Group

လိပ်စာ
No (10/C), 3 Street, Airport , (10) Mile, Insein Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09-73117667, 09-43097676

Hein

လိပ်စာ
J/41, Yuzana St., Bayint Naung Warehouses, Ward (1), MYGN

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
682583, 682749, 721646

Hein

လိပ်စာ
(Rm 2), Kyaikkasan Rd., Kyaikkasan Vehicles & Spare parts Dealers Compound, Myittar Nyunt Ward, TMWE

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
0973142192, 0973166109

High Ability Int'l Trading Co.,Ltd

လိပ်စာ
No(12), Building(A/B/C), Myayargone Qwarter, Shwe Myar Yar Housing, Mingalartaungnyut Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09-8515248