ကားလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်

I Max (Disel)

လိပ်စာ
No (150), No (3) Main Road, Palae Myo Thit (3) Quarter, Mingalardon Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09-5024548, 09-73083070

IBS

လိပ်စာ
No(118), Matkhayar Minthargyi, Mg Phyo Street, Industrial Zone(2), Hlaing Thar Yar Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
01-684513,01-684683,09-5014007

Ideal

လိပ်စာ
No (135), Damasayti Road, Shwe Taung Kyar, Bahan Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
N/A

Ideal-check

လိပ်စာ
135, Dhama Zedi Rd., Handicraft Traning School, Shwe Taung Gyar Ward (2), BHN

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
098031816

Ingyin Myanmar

လိပ်စာ
အမှတ် (34/A) ကမာကြည်လမ်း၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ ။

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
095008825

Isuzu (FAC)

လိပ်စာ
No (47), Pyinmapin Industry, Mingalardon Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
638264, 638265, 638267