ကားလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်

Lamin Tayar

လိပ်စာ
No(3/D), Pyay Road, Near (51) Bus Stop, Pyay Taw Thar Quarter, Mingalardon Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
635382

Lat Min Moe

လိပ်စာ
No(13/A), Mya Yar Kone Street, Shwe Mya Yar Housing, Mingalartaungnyunt Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09-5160576, 09-5186818

Lat Swal

လိပ်စာ
No (10), Ground Floor, 132 Street, Beside Kandawgyi Tower, Mingalartaungnyunt Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09-73021929, 09-73203358

Lat Warr

လိပ်စာ
No(210/212), Bo Myat Htun Road(Middle), Botahtaung Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
01-8610360

Light House Enterprises

လိပ်စာ
Building (57/58), Bogyoke Aung San Road, Bahosi Housing, Lanmadaw Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
229018, 229019, 229020

Lin

လိပ်စာ
No (3), Building (B/33), Zaypatlan, Bayintnaung Bazaar, Mayangone Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
681232, 682715,

Lin

လိပ်စာ
No (3), Building (B/33), Zaypatlan, Bayintnaung Bazaar, Mayangone Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
681232, 682715

Lin Ayeyar

လိပ်စာ
Building(D/A), Third Floor, Delta Yuzana, Shwegontaing Road, Middle Shwegontaing Quarter, Bahan Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
0973092727, 09-73082727

Lin Let

လိပ်စာ
No (3), Corner of Baho Road & Railway Station Road, 6 Quarter, Hlaing Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09-5163376

Lin Shine

လိပ်စာ
No (290/293), U Wisaya Road, 42 Quarter, North Dagon Myothit.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
N/A