ကားလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်

OAC

လိပ်စာ
No (6), Ba Yint Naung Road, 2 Quarter, Hlaing Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
513878, 09-420086185

Oasis

လိပ်စာ
No (89), Yangon-Insein Road, 1 Quarter, Kamaryut Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
535479, 09-72103134

Ocean Emerald Pearal Group

လိပ်စာ
No (114/A), Gabaraye Pagoda Road, Sayar San Quarter, Bahan Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
555645, 546835

OK

လိပ်စာ
No (92/B), Kyun Taw Road, Middle Kyun Taw Quarter, Sanchaung Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
500299, 09-5134458, 09-73031232

Okura

လိပ်စာ
29/A, Parami Rd., Ward (10), MYGN

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
0949245048, 0973037646

Okura 1

လိပ်စာ
No(29/A), Payami Road, Between Pyay Road & Gabaraye Road, Mayangone Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09-73177318, 09-73037646

Olympic Ko Ohne Shwe

လိပ်စာ
No(20), Kyaikekasan Road, Kyaikekasan Car Spare Pass & Accessories Selling Center, Tarmwe Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
241773, 09-5194600

Olympic Ko Ohne Shwe (3K, GS Battery)

လိပ်စာ
No(128), Bo Ywe Road(Middle Block), Latha Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
241773, 09-5154277

One Star

လိပ်စာ
No(107), Building (6), Lower Pazunetaung Road, Nyaung Tan Housing, (5) Quarter, Pazuntaung Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
201990

Oriental Apex Co., Ltd (OAC)

လိပ်စာ
No (262-264), Pyay Road, Dagon Center, Mayangone, Sanchaung Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
513875, 09-420086185