ကားလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်

U Hla Maung & Sons

လိပ်စာ
No (65), Nhinsikone Street, (Ka) Quarter, Thingyangyun Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09-5144600, 563933

U Hla Win & Sons

လိပ်စာ
No (1068), Thudamar Street, Corner of Thudamar (3) Street & (4) Street, (2) Quarter, North Okkalapa Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09-5025628

U Htay Aung

လိပ်စာ
No(380), Ba Yint Naung Street, (2) Quarter, Hlaing Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09-73058584

U Khin Maung Latt

လိပ်စာ
D/204, Pazundaung Set Hmu St., Industrial Zone (3), Ward (64), SDGN

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
590956, 095183322

U Kyaw Thein & Brothers

လိပ်စာ
No. (418), Lower Kyimyintaing Road, Kayinchan Quarter, Alone Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09-5173044

U Kyaw Thein & Sons

လိပ်စာ
No (251), Aung Thiri Street, Myo Thit Quarter, Daw Pone Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
551746, 09-5173044

U Loon Aung & Sons

လိပ်စာ
U Chit Maung Rd., Yadanar Park, Saya San (South) Ward, BHN

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
710701, 095172193

U Lun Aung & Sons

လိပ်စာ
West Myinpyaingkwin Road, South Sayar San Quarter, Bahan Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
710701, 09-5172193

U Mar Kyawl

လိပ်စာ
52, Aung Taw Mu St., Myae Ni Gone (South) Ward, SCHG

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
537568

U Maung Thein (Shade)

လိပ်စာ
No (66), 125 Street, Thapyaygone Quarter, Mingalartaungnyunt Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
293919